Referenciák

Építési beruházások

Megújuló energiaforrást használó energetikai rendszerek kiépítése
Sportlétesítmények felújítása
Társasház épületfelújítása
Műemlék épületek felújítása
Integrált közösségi szolgáltató terek létrehozása
Belvízvédelmi beruházások
Templomok felújítása
Útfelújítási, útépítési beruházások
Oktatási, nevelési, egészségügyi közintézmények felújítása, kivitelezése
Közművelődési intézmények kivitelezése
Közintézmények akadálymentesítési beruházásai
Településközpontok rehabilitációja
Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása, kiépítése
Gabion támfal építése
Közparkok kialakítása
Gyalog- és kerékpárút kiépítése
Víztorony és víznyerő kutak felújítása

Szolgáltatás megrendelések

Települési szilárd hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása
Közintézmények építéséhez, bővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok
Villám-, tűz- és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Egészségügyi szolgáltatások megrendelése
Útépítés, útfelújítás és csapadékvíz-elvezetés tervezése
Banki hitelfelvétel, számlavezetés
Személy- és áruszállítási feladatok ellátása

Árubeszerzések

Informatikai eszközök beszerzése
Bútorok beszerzése
Térfigyelő kamerarendszerek beszerzése
Villamos energia beszerzése
Oktatási eszközök beszerzése
Járműbeszerzés
CNC marógépek és egyéb ipari gépek beszerzése
Mezőgazdasági gépbeszerzés
Kotró-rakodógép beszerzése
Szelektív hulladékgyűjtő edények beszerzése
Konyhatechnikai eszközök beszerzése
Komplex faipari megmunkálórendszer beszerzése
Hulladékgyűjtő és szállító gépjármű beszerzése