Szolgáltatások

Ajánlatkérők részére

Közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
A hatályos közbeszerzési törvény és a kapcsolódó számos rendelet több száz paragrafusa szövevényesen szabályozza a közbeszerzések rendszerét. Amennyiben Önnek ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a tervezett beszerzés megvalósítása érdekében, úgy vállalom az eljárás teljeskörű lebonyolítását, annak dokumentálását, az iratanyag rendezését. Az eljárás során szakmai tanácsadással segítem az Ön munkáját a hatékony és eredményes megvalósítás érdekében.
Amennyiben meglévő elképzelése van már a beszerzésről, ide kattintva kérhet ajánlatot.

Közbeszerzési szabályzat készítése
A közbeszerzési törvény kimondja, hogy valamennyi eljárás során meg kell határozni az adott eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az eljáró személyeket, a felelősségi köröket és a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjét. E komplex feladatnak úgy tehet eleget az ajánlatkérő, ha minden eljárásra kiterjedő közbeszerzési szabályzattal rendelkezik.
Megbízás esetén elkészítem az ajánlatkérő részére testre szabott közbeszerzési szabályzatot, melyet ezt követően minden eljárása során alkalmazhat. Szükség esetén a szabályzat folyamatos aktualizálásában is segítséget nyújtok.
Közbeszerzési szabályzat készítéséről ide kattintva olvashat további információkat.

Éves összesített közbeszerzési terv készítése
A törvény előírja, hogy az úgynevezett klasszikus ajánlatkérőknek éves közbeszerzési tervet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a tervezett beszerzéseket. A tervet a tárgyév során folyamatosan aktualizálni kell a bekövetkezett változások alapján.
Megbízás esetén elkészítem a szervezet éves közbeszerzési tervét, és igény szerint közreműködöm annak karbantartásában, közzétételében.

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok készítése
Igény szerint elkészítem a közbeszerzési eljárás felhívásait, hirdetményeit, dokumentációját illetve egyéb szakmai dokumentumokat.

Általános közbeszerzési tanácsadás
Számos önkormányzat, intézmény számára problémát jelent, hogy nincs megfelelő szakembere a közbeszerzési munkák előkészítésére, nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Ennek áthidalására szolgál a közbeszerzési tanácsadói szerződés, melynek keretében havi átalánydíj ellenében általános közbeszerzési információkkal, tanácsadással segítem a szerződő partnerek munkáját. A szerződéses együttműködés keretében kérdéseiket írásban (elsősorban e-mailben, vagy faxon) vagy telefonon eljuttatják részemre, és 1-2 napos határidővel (illetve rendkívüli sürgősség esetén rövidebb idő alatt) részletes szakmai választ kapnak rá, melynek birtokában megfelelő döntést hozhatnak. Emellett a szerződéses partnerek rendszeresen tájékoztatást kapnak a közbeszerzési törvény illetve a kapcsolódó jogszabályok változásáról is, így szabályzatukat folyamatosan aktualizálhatják, illetve ismereteiket naprakészen tarthatják.
A szolgáltatásról ide kattiintva kaphat további információkat.

 

Ajánlattevők részére

Ajánlattétel szakmai támogatása
Ajánlattevői oldalon számos esetben gondot jelent a megfelelő ajánlat elkészítése. Sokszor az ajánlattevők azért nem indulnak egy-egy közbeszerzési eljáráson, mert szakmai ismeretek hiányában nem tudják az ajánlatot megfelelően összeállítani. Évek óta ajánlatkérői oldalon dolgozom tanácsadóként, így ismerem az ajánlatkérők ajánlattal szembeni általános elvárásait.
Megbízás esetén segítséget nyújtok a felhívásnak és a dokumentációnak megfelelő ajánlat összeállításában, a közbeszerzési eljárás során szakmai segítséget nyújtok az ajánlattevő cégnek.